Ηλεκτρολογικές εργασίες

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, γίνονται και περαιτέρω εργασίες όπως είναι η τοποθέτηση συναγερμού, δορυφορικού δέκτη, θυροτηλεόρασης, ηχείων, καλωδίωση τηλεφωνίας και δεδομένων. 

Ηλεκτρικοί πίνακες, σωληνώσεις, τοποθέτηση επίτοιχων καναλιών και σχαρών στα οποία τοποθετούνται οι ηλεκτρικές γραμμές, αυτοματισμοί οικιακής και επαγγελματικής χρήσης αποτελούν ενδεικτικές ηλεκτρολογικές μας υπηρεσίες.

Επίσης αναλαμβάνουμε και ανακαινίσεις ηλεκτρολογικού περιεχομένου (επιδιόρθωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, σύνδεση κουζίνας, θερμοσίφωνα, τοποθέτηση πριζών, διακοπτών, φωτιστικών και πάσης φύσεως ηλεκτρολογική εργασία).

Καλέστε μας στο 211 4142565 ή 6946 263263 για περισσότερες λεπτομέρειες!

Άμεση εκτίμηση κόστους και αποστολή προσφοράς.